<var id="v6qx8"></var>
  1. <acronym id="v6qx8"></acronym>
  2. <acronym id="v6qx8"></acronym>
   <input id="v6qx8"><ruby id="v6qx8"><address id="v6qx8"></address></ruby></input>
   <thead id="v6qx8"></thead>
  3. <li id="v6qx8"></li>

   直線的斜率計算器

   Y2: Y1:
   X2: X1:
   直線的斜率 (m) :

   斜率,亦稱“角系數”,表示一條直線相對于橫坐標軸的傾斜程度。一條直線與某平面直角坐標系橫坐標軸正半軸方向的夾角的正切值即該直線相對于該坐標系的斜率。 如果直線與x軸互相垂直,直角的正切值無窮大,故此直線,不存在斜率。 當直線L的斜率存在時,對于一次函數y=kx+b,(斜截式)k即該函數圖像的斜率。

   當直線L的斜率存在時,斜截式y=kx+b 當k=0時 y=b

   當直線L的斜率存在時,點斜式y2—y1=k(X2—X1),

   當直線L在兩坐標軸上存在非零截距時,有截距式X/a+y/b=1

   對于任意函數上任意一點,其斜率等于其切線與x軸正方向的夾角,即tanα

   斜率計算:ax+by+c=0中,k=-a/b.

   直線斜率公式:k=(y2-y1)/(x2-x1)

   兩條垂直相交直線的斜率相乘積為-1:k1*k2=-1.

   推薦
   妺妺自愿做我的性玩具,么公的又大又深又硬想要,开心五月激情综合婷婷
    <var id="v6qx8"></var>
    1. <acronym id="v6qx8"></acronym>
    2. <acronym id="v6qx8"></acronym>
     <input id="v6qx8"><ruby id="v6qx8"><address id="v6qx8"></address></ruby></input>
     <thead id="v6qx8"></thead>
    3. <li id="v6qx8"></li>