<var id="v6qx8"></var>
  1. <acronym id="v6qx8"></acronym>
  2. <acronym id="v6qx8"></acronym>
   <input id="v6qx8"><ruby id="v6qx8"><address id="v6qx8"></address></ruby></input>
   <thead id="v6qx8"></thead>
  3. <li id="v6qx8"></li>

   函數繪圖計算器

   你可以同時繪制三個函數圖形:

   f1(x) =

   f2(x) =

   f3(x) =

    –  o  +  ←  ↓  ↑  → 
   5
   -5
   10
   -10
   5
   -5
   Copyright ? www.antdoguscam.com
   cos(x)

   Show axes: Show grid:

   點擊"? o + ← ↑ ↓ →" 移動圖像!

   繪制方法:

   直線: (如:3x ? 2)

   多項式: (如:x^3 + 3x^2 ? 5x + 2)

   三角函數: sin(x), cos(x/2), tan(2x), csc(3x), sec(x/4), cot(x)

   反三角函數: arcsin(x), arccos(x), arctan(x), arccsc(x), arcsec(x), arccot(x)

   指數(e^x)和logarithm: (自然對數:ln(x) 以10為底對數:log(x)

   絕對值::如abs(x)

   雙曲函數和反雙曲函數: sinh(x), cosh(x), tanh(x), arcsinh(x), arccosh(x), arctanh(x)

   Sign (1 if the sign is positive, ?1 if the sign of the function is negative. For example, try sign(sin(x)))

   你還可以繪制如下數學函數:

   ceiling: ceil(x) and round: round(x)

   平方根sqrt(x)

   你可以混合使用以上函數如: "ln(abs(x))".

   你必須使用規則進行繪制,例如I"2 tan x"可以繪制,但 "tan 2x"不可以繪制。 你必須寫成這樣: "tan(2x)".

   推薦
   妺妺自愿做我的性玩具,么公的又大又深又硬想要,开心五月激情综合婷婷
    <var id="v6qx8"></var>
    1. <acronym id="v6qx8"></acronym>
    2. <acronym id="v6qx8"></acronym>
     <input id="v6qx8"><ruby id="v6qx8"><address id="v6qx8"></address></ruby></input>
     <thead id="v6qx8"></thead>
    3. <li id="v6qx8"></li>